• شعر به دقیقهٔ اکنون، فیروزه میزانی، احمد محیط (دو جلد)
 • هزار پله به دریا مانده است، احمدرضا احمدی
 • آمریکایی که من کشف کردم، مایاکوفسکی، وازریک درساهاکیان
 • همینگوی، فرناندا پی‌وانو، رضا قیصریه
 • همزاد، فئودور داستایوسکی، ایرج قریب
 • روزگاری جنگی درگرفت، جان استاین‌بک، محمدرضا پورجعفری
 • به تربیت درآوردن دختر تندخوی، شکسپیر، عمادالسلطنه
 • در بند کردن رنگین‌کمان، غاده السّمان، عبدالحسین فرزاد
 • ترانه‌های ملکوت، سیدعلی صالحی
 • قسمت دیگران و داستان‌های دیگر، جعفر مدرس‌صادقی
 • ناکجاآباد، جعفر مدرس‌صادقی
 • سروانتس، برونو فرانک، محمود حدادی
 • خانه‌زاد، ریچارد رایت، سعید باستانی
 • کولی‌ها، زاهاریا استانکو، محمدعلی صوتی
 • داستان‌های کوتاه، آلبرتو موراویا، رضا قیصریه
 • بر قایق ابرها، پروین دولت‌آبادی
 • رابعه، حسینقلی مستعان
 • شکسپیر در پرتو هنر عرفانی، مارتین لینگز، سودابه فضایلى
 • فیروز شیروانلو (مجموعه مقالات)، محمدرضا اصلانی و دیگران
 • هنر به‌مثابه پیشه، برونو موناری، پاینده شاهنده
 • کتابشناسی نگارگری ایران، محمد گلبن
 • واژه‌نامهٔ فلسفی، سهیل افنان
 • فلسفهٔ روشنگری، لوسین گلدمن، شیوا کاویانی
 • زبان و اسطوره، ارنست کاسیرر، محسن ثلاثی
 • مجمع‌البحرین، محمد داراشکوه، محمدرضا جلالی‌نائینی
 • ریگ‌ودا، محمدرضا جلالی‌نائینی
 • تاریخ جمع قرآن کریم، محمدرضا جلالی‌نائینی
 • بودا، کارل یاسپرس، اسداله مبشری
 • گفت‌وگوهایی درباره رابطه علم و دین، ورنر هایزنبرگ، حسین نجفی
 • فارابی و سیر شهروندی در ایران، محمدمنصور فلامکی
 • ئی‌چینگ، با پیشگفتار کارل گوستاو یونگ، سودابه فضایلی
 • محاکمهٔ محاکمه‌گران، محمد گلبن و یوسف شریفی
 • انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن، الکسی د توکویل، محسن ثلاثی
 • فتوح‌البلدان، یحیی بن جابر بلاذری، محمد توکل
 • پندنامهٔ یحیویه، امیرنظام گروسی، منوچهر سعیدوزیری
 • تاریخ ثعالبی، محمد فضائلی
 • صد سند از آلمان هیتلری، محمد توکل
 • شورش عشایری فارس (۹-۱۳۰۷)، کاوه بیات