۱. حکایت گل‌های رازیان؛ سودابه فضایلی؛ ۱۳۹۵

۲. از نیش تا نوش (مستند نیشدارو و منوچهر انور)؛ به کوشش علیرضا ارواحی؛ ۱۳۹۶

۳. دیده‌ها و شنیده‌ها؛ خاطرات محمد فضایلی، ناشنیده‌هایی از تاریخ معاصر؛ به اهتمام سودابه فضایلی؛ ۱۳۹۸

۴. کدام شبح گناه،‌ بی‌آوا و بی‌زبان؛ جستاری در باب آغازگاه‌های شعر مدرن در فرانسه، انگلستان، آمریکا؛ سودابه فضایلی؛ ۱۳۹۹

۵. آمریکایی که من کشف کردم؛ ولادیمیر مایاکفسکی؛ برگردان از روسی: یولتان سادیکُوا؛ ۱۳۹۹

۶. من؛ تُومُویوکی هُوشینُو؛ ترجمهٔ پیام غنی‌پور؛ ۱۳۹۹

۷. جوهر نامرئی؛ پاتریک مُودیانُو؛ ترجمهٔ فرخ وهاب‌زاده؛ ۱۴۰۰

۸. شب‌های نیمکتی، روزهای باد (۱۳۴۴)؛ محمدرضا اصلانی؛ ۱۴۰۱

۹. دیالوگ و یالکتیک، هشت پژوهش هرمنوتیکی دربارهٔ افلاطون؛ هانس-گئورگ گادامر؛ ترجمهٔ امین اصلانی؛ ۱۴۰۰

۱۰. آسیمه‌های معنا، دیدگاه‌های عبدالقاهر جرجانی پیرامون زبان، نظریهٔ ادبی، و هرمنوتیک؛ علی جهانگیری؛ ۱۴۰۰

۱۱. کرکس، مغزچوبی‌ها، کمبوجیه؛ سه نمایشنامه  از سودابه فضایلی؛ ۱۴۰۰

۱۲. لغت‌نامهٔ خزران: رمان-قاموس صدهزار واژه‌ای؛ میلُراد پاویچ؛ ترجمهٔ یولتان سادیکُوا، امین اصلانی؛ ۱۴۰۱

… که دیگر نه سیاسی‌مرد بود، نه استاندار، یا نماینده‌ی مجلس شورا، نه موظف، که ادیبی بود از شاگردی فروزانفر و بهار و فاضل تونی، و دیگرهای شاخص نسل مشروطیت و بازگشت ادبی …

سفری‌ به‌ شعر سال‌های ۱۸۵۰ تا ۱۹۵۰ اروپا و امریکا، و واکاوی ذهن سمبولیست‌ها و ایماژیست‌ها و دیگر مدرنیست‌ها و نگاهی کوتاه به تاریخی تلخ میان دو جنگ بزرگ، و آنچه کرد با هنر و ادبیات.

برای کسی که سال‌های زیادی از زندگی‌اش را در پاریس گذرانده، نثر مودیانو، بیش از آن که یک رمان باشد، به نوعی دفتر خاطرات می‌ماند. انسان‌ها، مکان‌ها ، مکالمات، … همه و همه را در جایی دیده‌ای و یا شنیده‌ای.